Zoek

Beperking aansprakelijkheid zee- en binnenvaartschepen

Beperking aansprakelijkheid zee- en binnenvaartschepen

Erik Klinkhamer hield donderdag 8 maart jongstleden voor de Rotary Rotterdam-Zuid een inleiding over beperking van aansprakelijkheid in zee- en binnenvaart. Hij was hiervoor gevraagd vanwege de grote belangstelling voor de onderwerp naar aanleiding van de ramp bij de stuw in Grave vorig jaar waarbij meer dan € 20.000.000 schade ontstond terwijl de aansprakelijkheid van de ‘Maria Valentine’ was beperkt tot minder dan €1.000.000.

Aan de hand van een aantal praktijkgevallen heeft Erik uiteengezet hoe het systeem van beperking van aansprakelijkheid in zijn werk gaat en hoe er zeer grote verschillen kunnen ontstaan tussen de bedragen van de beperking en de uiteindelijke schade. Meest in het oog springende geval is de aanvaring van de ‘Corvus J’ en de ‘Baltic Ace’ op de Noordzee in 2012 waarbij de ‘Baltic Ace’ geladen met 1.400 personenauto’s door het containerschip ‘Corvus J’ werd aangevaren ten gevolge waarvan de ‘Baltic Ace’ is gezonken. Hierdoor zijn 1.400 nieuwe auto’s verloren gegaan, maar nog erger, zijn 13 van de 24 bemanningsleden van de ‘Baltic Ace’ verdronken. Het wrak en de auto’s zijn geruimd in opdracht van Rijkswaterstaat, omdat deze zich op een belangrijke scheepvaartroute bevonden.
 
De beperkte aansprakelijkheid van de ‘Corvus J’ bedroeg ongeveer, omgerekend, € 8.000.000, terwijl het wrakkenfonds van de ‘Baltic Ace’ omgerekend ongeveer € 14.000.000 bedroeg. De uiteindelijke opruimingskosten van wrak en lading hebben de Staat der Nederlanden per saldo ongeveer € 67.500.000 gekost, zodat een groot gedeelte van die kosten voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler is gekomen.
 
Mede naar aanleiding van de ramp met de ‘Baltic Ace’ is discussie ontstaan over de vraag of de beperking van aansprakelijkheid middels het wrakkenfonds moet blijven bestaan. Enerzijds is de beperkingsmogelijkheid in het belang van de reder en zijn verzekeraars, maar anderzijds kan de vraag worden gesteld of de onoverzichtelijk grote schade steeds voor rekening van de opruimende partij, i.c. de Staat der Nederlanden dient te komen. Het is dus niet uitgesloten, dat de beperking van aansprakelijkheid middels het wrakkenfonds op enig moment zal worden afgeschaft.

In een volgend blog zult u hiervan op de hoogte worden gehouden.

Erik Klinkhamer

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud