Zoek

disclaimer

TOEPASSELIJKHEID

Navolgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Langelaar Klinkhamer Advocaten B.V. (“Langelaar Klinkhamer Advocaten”), alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Zij is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel Langelaar Klinkhamer Advocaten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Langelaar Klinkhamer Advocaten garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Langelaar Klinkhamer Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen.

EXTERNE LINKS

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Langelaar Klinkhamer Advocaten is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat.

IE-RECHTEN

Alle rechten op deze website behoren toe aan Langelaar Klinkhamer Advocaten, of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Langelaar Klinkhamer Advocaten, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Langelaar Klinkhamer Advocaten.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Ga naar de inhoud