Zoek

Recht aan de Maas Seminar 2017

Recht aan de Maas Seminar 2017

Op 21 september jl. vond in de Sociëteit van de Koninklijke Roei-en Zeilvereeniging  ‘De Maas’ het vierde ‘Recht aan de Maas’ seminar van ons kantoor plaats. Tijdens dat goed bezochte seminar hield Emily Dérogée een inleiding onder de titel ‘Het wordt stil aan de overkant’.

Emily hield een krachtig pleidooi voor de toepasselijkheid van Nederlands recht en de toegankelijkheid van de Nederlandse rechter. Ze wees erop, dat de Nederlandse jurisdictie op nummer 1 staat volgens het World Justice Project 2016, waarbij met name gekeken is naar de toegankelijkheid en de uitvoerbaarheid, afwezigheid van discriminatie, corruptie, en overheidsinvloed. Voorts valt de Nederlandse rechtsspraak op doordat geen onredelijke vertragingen plaatsvinden en het feit dat uitspraken niet alleen in Nederland maar ook in de overige EU-landen gemakkelijk ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Sinds kort worden alle scheepvaartzaken geconcentreerd behandeld door de rechtbank Rotterdam die over een uitstekende maritieme kamer beschikt. Op verzoek van partijen kan bovendien in het Engels worden geprocedeerd.

Procederen in Nederland is vele malen goedkoper dan in Engeland, waar de kosten niet zelden het belang van de zaak ruimschoots overstijgen. Emily liet dit aan de hand van een aantal voorbeelden zien. Zo komt niet zelden voor dat kosten van een behandeling bij de Commercial Court vijftigduizend pond per dag overstijgen.

Mede in het kader van Brexit is het tijd voor een “Legal Climate Change”, niet langer procederen in Londen, maar bij de in scheepvaart gespecialiseerde Rechtbank in Rotterdam. Betrouwbaar, deskundig en aanzienlijk minder kostbaar.

Een en ander is terug te vinden op www.dutchmaritimelaw.nl.

Wilt u meer weten over toepasselijkheid van Nederlands recht en de toegankelijkheid van de Nederlandse rechter, neem dan met ons contact op.

De voortreffelijke inleiding van Emily werd bij prachtig weer gevolgd door een geanimeerde borrel op het terras van “De Maas” alwaar ruimschoots werd nagepraat over de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse jurisdictie.

Erik Klinkhamer

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud