Zoek

Spannende onderhandelingen over een beëindigingsregeling

Spannende onderhandelingen over een beëindigingsregeling

Stichting X heeft een tweekoppige directie. De twee directieleden, een algemeen directeur en een commercieel directeur, zijn het onderling niet eens over het beleid en kunnen niet meer met elkaar door een deur. Ze melden zich allebei bij de Raad van Toezicht van de stichting. Die gaat in eerste instantie gesprekken aan met beide directieleden om tot een oplossing te komen. De algemeen directeur geeft echter aan niet verder te willen met de commercieel directeur en graag tot beëindiging van het dienstverband te komen. De Raad van Toezicht ziet geen andere mogelijkheid om daar in mee te gaan om de rust binnen de stichting te bewaren. De commercieel directeur vindt het onrechtvaardig, reageert heel boos en emotioneel en zet in eerste instantie haar hakken in het zand.

Ik word benaderd met de vraag om de zaak tot een goed einde te brengen. De wens van de stichting, die in deze zaak wordt vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen wordt in eerste instantie niet door de commercieel directeur gedeeld. Ze vindt dat zij en de algemeen directeur nog tot een oplossing kunnen komen en zij wil haar werkzaamheden graag voortzetten. De stichting vraagt haar om haar werkzaamheden neer te leggen omdat haar aanwezigheid tot teveel onrust leidt maar ze weigert.

De situatie leidt er uiteindelijk toe dat de stichting de commercieel directeur moet schorsen om de rust op de werkvloer te bewaren, wat in eerste instantie de onderlinge spanning doet toenemen. De stichting overweegt in overleg met mij om een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te starten wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Omdat uiteindelijk beide partijen niet in een juridische procedure willen belanden en ik als advocaat van werkgever met de advocaat van de werknemer in gesprek kan blijven, lukt het uiteindelijk toch om tot een beëindigingsregeling te komen, ondanks dat emoties de blik in eerste instantie vertroebelde.

Dus na een spannend traject, waarin de zaak op sommige momenten dreigde te escaleren, lukte het toch om met partijen in gesprek te blijven, wat uiteindelijk leidt tot een beëindigingsovereenkomst.

Dit is een voorbeeld van hoe ik als advocaat voorkwam dat het conflict onnodig escaleerde en een positieve bijdrage had om de zaak tot een oplossing te brengen.

Hian Li Ko

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud