Zoek

Wettelijke regels bij verkoop buiten de verkoopruimte

Wettelijke regels bij verkoop buiten de verkoopruimte

Er gaat geen paardenconcours voorbij of er staan stands waar van alles dat ook maar iets (of niets) met paarden te maken heeft wordt verkocht; van paardenboxen tot tractoren, van trailers tot hoofdstellen en van voedingssupplementen tot schilderijen. Dit betreft de zogenaamde verkoop buiten de verkoopruimte.

Aan verkoop buiten de verkoopruimte, zoals deur-aan-deurverkoop, verkoop op markten of beurzen, en verkoop via telefoon of internet, de zogenaamde colportageverkoop, kleven veel wettelijke verantwoordelijkheden voor de verkoper ter bescherming van de consument koper.

Buiten de verkoopruimte

Verkoop buiten de verkoopruimte betekent verkoopactiviteiten die plaatsvinden buiten de fysieke locatie van een winkel of bedrijfspand. Dit betreft heel veel verkoopmethoden waarbij de consument en de verkoper elkaar niet ontmoeten in een traditionele winkelomgeving. Dit kan variëren van persoonlijke interacties tot online transacties.

Consumentenbescherming

Aan de verkoop buiten de verkoopruimte zijn nogal wat wettelijke regels verbonden. In Nederland is de Wet Koop op Afstand en de Colportagewet (deur-aan-deurverkoop) van toepassing. Deze wetten beschermen consumenten en stellen specifieke eisen aan de verkoper. Het doel van deze wettelijke regels is om de consument te beschermen bij verkoop buiten de verkoopruimte waar de consument vaak minder voorbereidingstijd heeft.

Herroepingsrecht

Een van die wettelijke regels is het herroepingsrecht waardoor consumenten bij koop op afstand binnen een bedenktermijn de aankoop zonder opgave van redenen kunnen annuleren, oftewel de koopovereenkomst mogen ontbinden. In Nederland is deze termijn 14 dagen vanaf de dag dat de consument het product ontvangt of de overeenkomst aangaat. De verkoper moet de consument hierover informeren en de procedure voor het uitoefenen van dit recht duidelijk uitleggen. De verkoper moet een standaard herroepingsformulier verstrekken of beschikbaar stellen, dat de consument kan invullen om de overeenkomst te herroepen. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet de verkoper alle betalingen, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen terugbetalen. De directe kosten voor het terugzenden zijn voor de consument, tenzij de verkoper heeft aangegeven deze kosten te dragen.

Informatie geven

Daarnaast moeten verkopers voorafgaand aan de verkoop duidelijke informatie verstrekken over het product, de prijs, zijn eigen identiteit en de voorwaarden. Uitgangspunt is telkens dat de verkoper alle informatie over het product duidelijk presenteert en de consument op zijn rechten wijst. Geen kleine lettertjes en geen oneerlijke handelspraktijken, maar transparantie De verkoper moet zijn naam, bedrijfsadres, contactgegevens en zijn handelsregister- of btw-nummer bekend maken. Daarnaast moet de verkoper de voorwaarden van de verkoop, inclusief betalingsvoorwaarden, garanties, levertijd, duur van het contract (bij abonnementen), en de voorwaarden voor beëindiging van het contract duidelijk maken.

Omschrijving product

De verkoper moet een gedetailleerde en accurate beschrijving van het product geven, inclusief alle relevante kenmerken en specificaties en duidelijkheid verschaffen over de prijs en eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten, installatiekosten of abonnementsprijzen.

Levertijd

Verkopers moeten producten of diensten leveren zoals overeengekomen met de consument. De verkoper moet een indicatie geven van de levertijd en zich aan deze termijn houden. Als levering binnen de overeengekomen termijn niet mogelijk is, moet de consument hiervan op de hoogte worden gesteld en de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst te annuleren. Het geleverde product moet voldoen aan de specificaties en de kwaliteit die de consument redelijkerwijs mag verwachten. Bij gebreken of tekortkomingen heeft de consument recht op herstel, vervanging of terugbetaling.

Garanties

Verkopers moeten consumenten informeren over de garantievoorwaarden en de beschikbare nazorg. Naast eventuele commerciële garanties moet de verkoper de consument wijzen op de wettelijke garantie, die inhoudt dat het product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de consument ervan heeft. Duidelijke uitleg over de duur van de garantie, wat deze dekt en hoe de consument hiervan gebruik kan maken. Verkopers moeten een efficiënte klantenservice aanbieden voor het behandelen van klachten, vragen en retourzendingen.

Conclusie

Verkoop buiten de verkoopruimte biedt veel kansen, maar brengt ook veel wettelijke verantwoordelijkheden met zich mee. Door op de hoogte te zijn en te blijven van de wettelijke regels en die zorgvuldig toe te passen en transparant en eerlijk te zijn, kunnen verkopers succesvol zijn met verkoop buiten de verkoopruimte. Omdat niet alle wettelijke regels op voorhand duidelijk zijn, is het verstandig de werkwijze bij verkoop buiten de verkoopruimte juridisch te laten toetsen.

Wibe Reddingius

Wibe Reddingius is advocaat en partner bij Langelaar Klinkhamer Advocaten. Hij specialiseert zich op het gebied van het ondernemingsrecht, contractenrecht en (internationaal) handelsrecht. Daarnaast is Wibe specialist op het gebied van het hippisch recht en is hij als zodanig advocaat van bekende ruiters en amazones, fokkers, handelaren en hippische brancheorganisaties. Vragen naar aanleiding van deze blog post? Neem contact op met Wibe door te mailen naar reddingius@langelaarklinkhamer.com.

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud