Search

Wibe Reddingius, advocaat gespecialiseerd in hippisch recht

Wibe Reddingius, advocaat gespecialiseerd in hippisch recht

Een aannemer, sinds jaar en dag gespecialiseerd in eb- en vloedbodems, krijgt een opdracht tot vervanging van een bestaande 20 x 40 buitenbak van iemand met weinig kennis van paarden en al helemaal geen kennis van de werking van eb- en vloedbodems. De offerte wordt goedgekeurd en hij gaat aan de slag.

Meteen na afronding van het project wordt het heel slecht weer. Het blijft bijna twee maanden pijpenstelen regenen. Dat komt het inregelen van de bodem niet ten goede. Het blijft zeg maar heel erg vloed. Het zand van de bodem zet zich langzaam, te langzaam. De aannemer adviseert zijn opdrachtgever de rijbaan toch vooral in gebruik te nemen en ondanks de regen er zo veel als mogelijk in te rijden. Dat versnelt het zettingsproces en dan kan de bodem ondanks de hevige regenval sneller ingeregeld zijn. De opdrachtgever slaat dit advies in de wind en ontbindt de aanneemovereenkomst en vordert verwijdering van de bodem, terugbetaling van de aanneemsom en schadevergoeding. Kort gezegd: de rijbaan voldoet niet volgens de opdrachtgever.

Daar gaat het fout voor de aannemer. Zijn advocaat handelt niet goed. Er wordt niet tijdig en vooral ook niet het juiste verweer gevoerd. De zaak gaat naar de Rechtbank, die een deskundige benoemt, zogenaamd gespecialiseerd in manegebodems. Die deskundige brengt verslag uit zonder de technische standpunten van de aannemer te willen horen en vindt dat de bodem te weinig zand bevatte, terwijl er talloze van zulke bodems in Nederland door de aannemer zijn gerealiseerd die uitstekend functioneren. Tegen het verslag van de deskundige wordt ook niet goed verweer gevoerd. In de uitspraken van de Rechtbank gaat het dan ook gruwelijk fout voor de aannemer. De aannemer moet bijna € 40.000,– aan de opdrachtgever (terug)betalen.

De aannemer verzoekt mij vervolgens, omdat ik gespecialiseerd ben in hippisch recht en de werking van eb- en vloedbodems wel begrijp en kennis heb van aanneemovereenkomsten, hem te adviseren. Onder andere omdat de aannemer niet goed is bijgestaan en verkeerd is gehandeld en dat helaas niet te repareren viel – er waren ook andere argumenten – heb ik uiteindelijk geadviseerd geen hoger beroep in te stellen. Eén fout had de aannemer wèl gemaakt. Zo vanzelfsprekend als het voor hem was dat het inregelen van een eb- en vloedbodem enige tijd kost en ook afhankelijk is van het weer, zo onbekend was de opdrachtgever hiermee. Nergens had de aannemer vermeld dat het inregelen van een eb- en vloedbodem enig tijd kost en bij heel nat weer gedurende een langere periode het inregelen meer tijd kan kosten en dat het inregelen versneld kan worden door de bodem intensief te gebruiken. Op mijn advies vermelden de offertes van de aannemer dit tegenwoordig wel. Een eenvoudig praktisch advies dat enorme schade kan voorkomen.

Houd er rekening mee dat aan jouw diensten of producten voorwaarden kunnen kleven die voor jou als professional volstrekt vanzelfsprekend zijn, terwijl dat voor anderen helemaal niet zo is. Dit geldt vooral in business-to-consumer situaties waarbij de klant een consument is. Consumenten genieten nu eenmaal (wettelijke) bescherming. Laat mij je adviseren over dit soort simpele oplossingen en voorkom veel schade.

Wibe Reddingius

Wibe Reddingius is advocaat en partner bij Langelaar Klinkhamer Advocaten. Hij specialiseert zich op het gebied van het ondernemingsrecht, contractenrecht en (internationaal) handelsrecht. Daarnaast is Wibe specialist op het gebied van het hippisch recht en is hij als zodanig advocaat van bekende ruiters en amazones, fokkers, handelaren en hippische brancheorganisaties. Vragen naar aanleiding van deze blog post? Neem contact op met Wibe door te mailen naar reddingius@langelaarklinkhamer.com.

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud