Zoek

Internationale beslaglegging

Internationale beslaglegging

Een bergingsbedrijf in het noorden van Nederland heeft in de nacht van 8 op 9 augustus 2019 hulp verleend aan een in gevaar verkerend zeilschip dat op de Noordzee ter hoogte van de Waddeneilanden water bleek te maken. Het bergingsbedrijf heeft met behulp van de bemanning van het bergingsvaartuig en een elektrische pomp het water uit het zeilschip kunnen pompen, waarna het lek is gedicht en het zeilschip in Harlingen in een veilige haven is afgemeerd. De kapiteins van het zeilschip en het bergingsbedrijf hebben een overeenkomst getekend, waarna voor het verschuldigde hulploon een nota is gestuurd aan de eigenares van het zeilschip. Vervolgens is de nota ondanks herinneringen en aanmaningen niet betaald en is het zeilschip uit Harlingen met onbekende bestemming vertrokken.

Na enige tijd bleek uit informatie van de AIS, dat het zeilschip in haar thuishaven Tribunj in Kroatië was aangekomen en daar is afgemeerd. Onder meer ten gevolge van de lockdown in Kroatië heeft het schip de haven niet kunnen verlaten en was er voldoende tijd om op het schip conservatoir beslag te leggen. Voor dit beslagverlof was de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, bevoegd. Het verlof is ook zonder enige aarzeling verleend, nu er sprake was van een zeerechtelijke vordering als bedoeld in art. 1 van het Verdrag van Brussel 10 mei 1952, Trb.1996, 321.

De rechtbank van Noord Nederland was voor het verlenen van het gevraagde verlof bevoegd op grond van de herschikte EU verordening, 1215-2012 ofwel de EEX-Vo.

De beschikking van de voorzieningenrechter waarbij het gevraagde verlof is verleend, diende vanzelfsprekend aan de eigenares van het zeilschip te worden betekend ingevolge art. 42 lid 2 EEX-Vo. In verband hiermee is aan de voorzieningenrechter gevraagd een certificaat ex art. 53 EEX-53o af te geven, aan welk verzoek gehoor is gegeven.

Nadat het verlof was verleend en de beschikking aan de wederpartij was betekend, is uiteindelijk in Kroatië conservatoir beslag gelegd op het zeilschip. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de eigenares van het zeilschip het gevorderde hulploon met rente en kosten heeft betaald, waarna het beslag in Kroatië is opgeheven.

Hiermede is aangetoond, dat voor een vordering van een Nederlandse partij op grond van een overeenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is, zonder al te veel omhaal elders in de EU conservatoir beslag kan worden gelegd. Hierdoor is Nederland als beslagparadijs een stuk groter geworden.

Erik Klinkhamer

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud